http://www.output42.com/pl/Output42http://www.bladefix.comhttp://www.dentandbuckle.com

Programujemy, konsultujemy, testujemy także dla Twojej branży

Outsourcing

Body leasing
Szybko i efektywnie zwiększamy potencjał naszych klientów dla potrzeb jednorazowych projektów lub w ramach stałej współpracy. Starannie dobieramy pracowników do projektów naszych klientów.

Team leasing
Dedykujemy zespół najlepszych informatyków do pracy u klienta bądź zdalnie. Do komunikacji z klientem przypisany jest Project Manager.

Platforma SharePoint

Wykorzystując platformę Microsoft SharePoint organizujemy dostęp do informacji oraz firmowych aplikacji.
SharePoint logo
Umożliwiamy firmom sprawniejsze zarządzanie danymi oraz dokumentami i szybsze rozwiązywanie problemów biznesowych. Implementując platformę SharePoint udostępniamy szereg korzyści takich jak: praca grupowa, sprawne zarządzanie, redukcja kosztów.

Nasi klienci

"Dziękuję za poświęcony czas i wysiłek w dostarczenie zamówionego oprogramowania. Współpraca z Output42 była nader łatwa i pozwoliła osiągnąć zamierzone cele na czas, mieszcząc się jednocześnie w założonym budżecie. Komunikacja z zespołem w czasie realizacji projektu była bardzo dobra a postępy łatwe do monitorowania dzięki zapewnionym rozwiązaniom software'owym."
International Professional Services Firm
X