http://www.dentandbuckle.comhttp://www.bladefic.com

Programujemy, konsultujemy, testujemy także dla Twojej branży

Outsourcing

Body leasing
Szybko i efektywnie zwiększamy potencjał naszych klientów dla potrzeb jednorazowych projektów lub w ramach stałej współpracy. Starannie dobieramy pracowników do projektów naszych klientów.

Team leasing
Dedykujemy zespół najlepszych informatyków do pracy u klienta bądź zdalnie. Do komunikacji z klientem przypisany jest Project Manager.

Platforma SharePoint

Wykorzystując platformę Microsoft SharePoint organizujemy dostęp do informacji oraz firmowych aplikacji.
SharePoint logo
Umożliwiamy firmom sprawniejsze zarządzanie danymi oraz dokumentami i szybsze rozwiązywanie problemów biznesowych. Implementując platformę SharePoint udostępniamy szereg korzyści takich jak: praca grupowa, sprawne zarządzanie, redukcja kosztów.

Nasi klienci

"BizViz ściśle współpracuje z klientami aby w dłuższej perspektywie pomóc im osiągnąć lepszą widoczność i optymalizacje ich zasobów firmowych. Dzięki Output42, BizViz znalazł partnera w rozwoju oprogramowania, będącego w stanie zapewnić w zmieniającym się otoczeniu rozwiązania do strategicznego zarządzania i kontrolowania aktywami."
Laurent Briffaz, dyrektor generalny
X